Korak za boljši položaj samozaposlenih v kulturi

Na predlog ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča je vlada na današnji seji določila višino dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas. Sklenila je, da bo nadomestilo v letošnjem letu znašalo 25 evrov dnevno oziroma 750 evrov za 30 delovnih dni. S tem vsaj delno izboljšujemo položaj samozaposlenih v kulturi in zmanjšujemo pasti prekarnega načina dela, poudarja Poznič.

Nadomestilo je ukrep Ministrstva za kulturo, s katerim želi delno izboljšati položaj posameznikov, vpisanih v razvid samozaposlenih v kulturi. Ti lahko za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni, ki traja najmanj 31 delovnih dni, prejmejo dnevno nadomestilo za delovne dni do vključno 30. delovnega dne bolezni. Nadomestilo lahko prejmejo največ za enkratno zadržanost od dela zaradi bolezni v posameznem letu.

»To posebno ureditev za področje kulture je ministrstvo zagotovilo z namenom vsaj delnega izboljšanja položaja posameznikov, vpisanih v razvid samozaposlenih v kulturi,« poudarja minister Poznič. Ob tem pojasnjuje, da s tem kulturno ministrstvo uresničuje tudi koalicijske zaveze, med katere sodi izvajanje aktivne politike na področju samozaposlenih v kulturi.

Oseba, ki opravlja samostojno dejavnost, kar vključuje tudi samozaposlene v kulturi, namreč lahko iz naslova zdravstvenega zavarovanja uveljavlja nadomestilo zaradi bolezni šele od 31. delovnega dne zadržanosti od dela dalje, kar urejajo predpisi s področja zdravstvenega varstva in zavarovanja.

Višino nadomestila je vlada določila glede na proračunske zmožnosti, ministrstvo pa se je za določitev višine informativno oprlo na prag revščine, ki ga za posamezno leto opredeli statistični urad, in višino minimalne bruto plače.

Vlada je nadomestilo določila v uredbi, ki jo je izdala na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Lani je dnevno nadomestilo znašalo 21 evrov oziroma 630 evrov za 30 delovnih dni. Pred tem je od leta 2014 do leta 2018 znašalo 20 evrov oziroma 600 evrov za 30 dni.

To posebno ureditev za področje kulture je ministrstvo zagotovilo z namenom vsaj delnega izboljšanja položaja posameznikov, vpisanih v razvid samozaposlenih v kulturi.

mag. Zoran Poznič, minister za kulturo