Čas je za prepoved prodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov

Poslanka Socialnih demokratov Meira Hot je danes predlagala amandma k predlogu Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, s katerim predlaga popolno prepoved prodaje določenih kategorij pirotehničnih izdelkov fizičnim osebam. Za ta korak se je Meira Hot odločila, ker želi okrepiti javno zavedanje o škodljivih učinkih pirotehničnih izdelkov na okolje in zdravje ter varnost ljudi. Žal se vsako leto srečujemo tudi z resnimi poškodbami zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov, še posebej pri mladini. Ob tem močni poki in hrup, ki nastaja ob ognjemetih in petardah, negativno vpliva tudi na zdravje ljudi, še posebej starejših, otrok in bolnikov, pa tudi na živali.

Meira Hot poudarja, da se za izdelavo omenjenih pirotehničnih sredstev uporabljajo izjemno škodljive kemikalije, ob eksplozijah pa se v zrak sprošča milijone nano delcev, ki z vdihavanjem prodirajo v telo. Ti škodljivi vplivi predstavljajo prav posebno tveganje na zdravje otrok, nosečnic, starostnikov, sladkornih bolnikov in ljudi z boleznimi dihal ter srca in žilja. Po javno dostopnih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje je razvidno, da koncentracije trdnih delcev v ozračju vsako leto na prehodu v novo leto presegajo dovoljene dnevne meje onesnaženosti, pri čemer so merilniki agencije postavljeni izven ožjih središč mest, torej tam, kjer so dejansko koncentracije najvišje.

Prodaja, preprodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov kategorij F1, F2, F3 in F4 fizičnim osebam je prepovedana. Prav tako fizičnim osebam prepoveduje predelavo in posest predelanih pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka, uporaba pirotehničnih izdelkov v drugih predmetih ter lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali njihovih zmesi ter posest takšnih izdelkov. Po predlogu amandmaja bi pirotehnične izdelke kategorij F3, F4, T2 in P2 lahko kupovale, posedovale ali uporabljale le pravne osebe in podjetniki z dovoljenjem za promet s pirotehničnimi izdelki, z izjemo baterij in kombinacij po harmoniziranih standardih iz kategorije F3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi v posameznem izdelku.

Zagovarjam prepoved, ker mislim, da je čas, da kot družba naredimo korak naprej. Da s prepovedjo svojim otrokom pokažemo, da je vsakršna uporaba pirotehnike danes nesprejemljiva, saj škodi ljudem, okolju in živalim. Vsak otrok, poškodovan zaradi uporabe pirotehnike, me utrjuje v prepričanju, da je prepoved edina prava smer.

Meira Hot, poslanka Socialnih demokratov

Meira Hot meni, da je popolna prepoved prodaje, preprodaje in lastne izdelave pirotehničnih izdelkov za fizične osebe prvi korak, da v družbi oblikujemo pravi odnos do pirotehnike in njenih škodljivih učinkov na človeka in na okolje. Pri tem za prepoved vidi več razlogov:

– fizične in psihične poškodbe: Uporaba pirotehničnih izdelkov lahko pripelje do hudih fizičnih poškodb, ki pa se v večini primerov končajo z lažjo invalidnostjo oz. trajnostno invalidnostjo. Pok pirotehničnega izdelka lahko v določenih situacijah pripelje do trajnega strahu, stresa in duševnih motenj pri posameznikih.

– splošno in zvočno onesnaževanje okolja: Po uporabi teh sredstev na tleh in v zraku ostanejo kemični in plastični drobci, ki onesnažujejo naše okolje in nas. Te strupene drobce pa nevedoč vdihavamo v naša telesa.

– neupoštevanje in kršenje zakonskih predpisov: Zakonska določila in predpisi se največkrat kršijo v primerih uvoza in uporabe pirotehničnih izdelkov, terminske omejitve uporabe in neupoštevanja določil o tem, kje je dovoljena uporaba teh izdelkov.

– ogrožanje posameznikove svobode: Z uporabo teh sredstev posameznikom omejujemo in ogrožamo svobodo gibanja in z dovoljenjem uporabe teh sredstev ogrožamo tudi nekatere pravice posameznikom.

– negativni vpliv na živali: Posledice uporabe pirotehničnih izdelkov so stresi, fizične posledice, neobvladljiv strah, motnje naravnih življenjskih funkcij, ki lahko privedejo tudi do smrti živali in nenadzorovanega obnašanja (beg, napad na drugo žival, lastnika ipd.).

Primorska poslanka SD sicer že več let opozarja na problematiko pirotehničnih izdelkov, ki mnogim v času veselega prazničnega vzdrušja predstavljajo moteče in nepotrebno pokanje petard, ki ob hrupu in okoljski škodi predstavljajo tudi nevarnost za fizične poškodbe oseb, trpljenje živali in nenazadnje strah ljudi, ki pirotehnike ne uporabljajo. S tem se je Meira Hot pridružila tudi vrsti aktivnosti posameznikov, društev, vladnih in nevladnih organizacij, ki se že več let trudijo za prepoved prodaje, preprodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov.