Mladi forum

Mladi forum z odločno akcijo proti zaostrovanju pogojev kreditiranja

Tudi Mladi forum je odločno reagiral na zaostrovanje kreditiranja prebivalstva. Njegov predsednik Andrej Omerzel je prepričan, da bo ukrep Banke Slovenije posebej močno prizadel mlado generacijo in mlade družine, zato je podmladek Socialnih demokratov parlamentarnim poslanskim skupinam predlagal sklic državnozborskega Odbora za finance, ob tem pa k skupnim aktivnostim pozval tudi druge mladinske organizacije na čelu z Mladinskim svetom Slovenije.

Ukrepi Banke Slovenije naj bi bili uvedeni za »zaščito posameznika pred prevelikim zadolževanjem«, pri čemer pa – ravno nasprotno – znižujejo standard državljank in državljanov Republike Slovenije in onemogočajo mladim rešitev stanovanjske problematike, so prepričani v Mladem forumu Socialnih demokratov. “Navedeni ukrepi znižujejo kreditno sposobnost mladih družin. Da bi si mladi lahko ustvarili družine morajo imeti zagotovljene ustrezne pogoje, ukrepi Banke Slovenije teh pogojev ne zagotavljajo,” pravi Andrej Omerzel, predsednik Mladega foruma.

Banka Slovenije je predstavila zaostritev ukrepov na področju kreditiranja prebivalstva. S 1. novembrom 2019 to priporočilo preoblikujejo v zavezujoč instrument na področju potrošniških kreditov, s katerimi navzgor omejujejo  ročnost potrošniških kreditov in razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom kreditojemalca. Slednje velja tudi za stanovanjske kredite.

Po izračunih si bo lahko štiričlanska družina z dvema mladoletnima otrokoma –  z dvema povprečnima neto plačama v Republiki Sloveniji (2 x 1119 evrov neto), lahko skupaj najela za največ 60.000 evrov kredita za obdobje 20 let. Medtem pa si štiričlanska družina z dvema mladoletnima otrokoma z dvema podpovprečnima plačama (na primer 2 x 952 evrov neto), pa kredita sploh ne bo mogla najeti. V Mladem forumu so prepričani, da zaostreni ukrepi na področju kreditiranja prebivalstva znižujejo standard državljank in državljanov Republike Slovenije in onemogočajo mladim, da si rešijo stanovanjsko problematiko. 

Zato so vse parlamentarne stranke pozvali k sklicu izredne seje Odbora za finance, da se od Banke Slovenije pripravijo pojasnila za sprejete ukrepe, pripravi ocena sorazmernosti ukrepov in njihova omilitev, da se ne onemogoči mladih pri reševanju stanovanjske problematike.

Ob tem je Mladi forum pozval tudi k skupnemu sestanku vseh mladinskih organizacij, kot so Mladinski svet Slovenije, nacionalne mladinske organizacije, dijaška ter študentska organizacija, da se pogovorijo o nadaljnjih ukrepih. V Mladem forumu ne izključujejo tudi protestov, saj so prepričani, da takšna nerazumna zaostritev pogojev za mlado generacijo terja oster odziv mladih.