Ustavimo norost:
Preprečimo vojno!

Socialni demokrati smo že minuli petek opozorili pred spiralo povračilnih ukrepov, ki lahko vodijo v vojno širših razsežnosti. Iranski odgovor z izstrelitvijo balističnih raket na vojaški bazi v Iraku je novo dejanje v tej spirali, ki svet nevarno približuje k točki, ko bo vojna nepovratna izbira. Ta vojna utegne imeti za že tako nestabilno regijo, prizadeto od skoraj dveh desetletij vojn, nove pogubne posledice z nadaljnjim stopnjevanjem spopada civilizacij. Ustavimo to norost!

Potrebna je enotnost Evropske unije, ki je predpogoj za odločilne in hitre odzive za takojšnjo umiritev razmer. V dani zaostritvi med Iranom in ZDA lahko namreč prav Evropska unija odigra ključno vlogo pri preprečitvi nadaljnjega stopnjevanja napetosti. To je naša odgovornost, saj je Slovenija zagovornica miru in mirnega reševanja sporov.

Zato Socialni demokrati pozivamo vse, na čelu z Vlado Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje zadeve, da Slovenija z vsemi diplomatskimi možnostmi kot članica Evropske unije in Zveze NATO okrepi prizadevanja za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu in za preprečitev nadaljnjih povračilnih ukrepov med ZDA in Iranom.

Predlagamo, da se v okviru skupne zunanje in varnostne politike Evropske unije oblikuje predlog za mirovno konferenco na Bližnjem vzhodu pod pokroviteljstvom Združenih narodov za vzpostavitev nove regionalne varnostne arhitekture, ki bo vključevala vse regionalne In svetovne akterje in bo zagotavljala varnostni dialog in koordinacijo z namenom zagotovitve trajne stabilnosti in miru v regiji.