Komentar dr. Milana Brgleza: “Socialni demokrati poleg socialne pozdravljamo razvojno naravnanost rebalansa proračuna za leto 2019.”

Poleg socialne naravnanosti osnutka rebalansa proračuna za leto 2019 nas v Socialni demokraciji (SD) veseli, da je ta rebalans končno zaustavil in obrnil trend padanja sredstev za izobraževanje in znanost ter znatno povečal sredstva za kulturo. Razvoj in vlaganja v lastno znanje, raziskovanje in kulturo so namreč bistveni tako za sam obstoj kot za socialen in trajnosten razvoj slovenske družbe in države.

Na Vladi sprejet rebalans državnega proračuna za to leto, ki prihaja v Državni zbor, je povečal proračun kulturnega resorja za 30,4 milijona evrov in tako prvič po letu 2012 v kulturo vlagamo 1,9 odstotka proračuna. Prav tako se povečujejo sredstva za znanstveno in raziskovalno dejavnost za 24,44 milijona evrov. Gre za 13,7 odstotno povečanje proračuna glede na obstoječi proračun za leto 2019 in za 12,7 odstotno povečanje glede na proračun za leto 2018.

Čeprav smo z državnimi sredstvi za znanost in raziskovanje prebili simbolično mejo 200 milijonov evrov, bo za doseganje zastavljenega cilja 1 odstotek BDP za znanstveno in raziskovalno dejavnost v letu 2022 treba zviševanje sredstev za znanstveno in raziskovalno dejavnost v naslednjih treh letih izdatneje pospešiti. Zato tudi sprejemamo kritiko znanstvene in raziskovalne sfere, da je ta obrat trendov lastnega financiranja premajhen.

Tudi socialne demokratke in socialni demokrati smo prepričani, da se mora financiranje lastnega znanja občutno povečati, če želimo ustvariti ustrezne pogoje in razmere za razvoj uspešne družbe, socialno-ekološke države ter zlasti pravičen in solidaren prehod vanjo.

Evropska sredstva so lahko pri tem samo dodatna spodbuda, za temelj pa mora poskrbeti država sama. Lastno znanje, razvoj in kulturo preprosto moramo prepoznati kot ključno gibalo napredka. Namesto nas jih ne bo financiral nihče, ker drugi tako v Evropski uniji kot na globalni ravni niso zainteresirani, da bi mi s pomočjo lastnega znanja uveljavljali naše interese ali se opolnomočili.

Znotraj orisanih finančnih okvirov ni nič manj pomembno zakonsko urejanje na področjih raziskovanja in inovacij, (visokega) šolstva, umetnosti in kulture ter medijev, katerim se bomo posvetili ob ustreznem upoštevanju avtonomije teh sfer, ki so tudi ustavno zavarovane kategorije. Služiti namreč morajo ljudem in s tem človeštvu ter spoštovati človekovo dostojanstvo.

Zato spoštovanje te avtonomije znanosti in visokega šolstva ter umetniške, kulturne in medijske produkcije Socialnim demokratom pomeni zavezo, da ne bomo vsebinsko posegali na ta področja s predpisovanjem, kaj se izven spoštovanja vladavine prava mora in česa se ne sme raziskovati, umetniško izražati ali medijsko pokrivati.

Še naprej bomo branili njihovo (tudi kritično) avtonomijo pred hotenji po političnih posegih vanjo, ki so žal v našem političnem prostoru vse bolj prisotni (npr. z nasprotovanjem dognanjem o podnebnih spremembah, »teoriji spola« ali »kulturnemu marksizmu«). Pričakujemo pa, da navedene avtonomije ne bodo zlorabljene zgolj za ohranjanje obstoječih razmerij moči in bodo tudi same (so)odgovorno prispevale k napredku naše družbe, kulture, gospodarstva in države.

dr. Milan Brglez, poslanec Socialnih demokratov