Minister Židan v Bruslju: “Predlagani ukrepi EU za stabilizacijo kmetijskih trgov so korak v pravo smer.”

Ministri držav članic EU, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, so se v ponedeljek, 14. marca, sestali na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki se ga s strani Slovenije udeležuje minister mag. Dejan Židan. Na zasedanju so ministri največ pozornosti namenili iskanju ukrepov za stabilizacijo kmetijskih trgov na ravni EU. Še pred zasedanjem so se srečali ministri skupine V4 + 3 + Avstrija + Francija z namenom izmenjave ter priprave skupnih stališč do predlaganih ukrepov.

Ministri EU so se na zasedanju najprej seznanili s predstavitvijo Komisije in Evropske investicijske banke glede uporabe finančnih instrumentov v kmetijskem sektorju. Osrednji del pozornosti pa so ministri so namenili razmeram na kmetijskih trgih ter sprejetju dodatnih ukrepov za stabilizacijo kmetijskih trgov na ravni EU. Nizozemsko predsedstvo je oblikovalo sklepe, ki določajo nabor ukrepov, ki naj bi prispevali k stabilizaciji razmer na kmetijskih trgih. Sicer pa so ministri obravnavali tudi sklepe Sveta v zvezi s posebnima poročiloma Evropskega računskega sodišča glede upravljanje sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju ter podporo EU državam proizvajalkam lesa v okviru akcijskega načrta FLEGT. Seznanili so se tudi s stanjem o Afriški prašičji kugi, hibridnem sistemu označevanja hranilne vrednosti živil ter imeli razpravo glede možnih poenostavitev revizijskih postopkov.

Ministri EU so se seznanili z informacijo Komisije in Evropske investicijske banke (EIB) glede dodatnih možnosti uporabe finančnih instrumentov v kmetijskem in živilskem sektorju. Za Slovenijo uporaba finančnih instrumentov na področju kmetijstva in razvoja podeželja predstavlja dodatna priložnost, da se zagotovi finančna sredstva za zagon investicij, tudi s sredstvi EIB. Poleg tega Slovenija ocenjuje, da bi lahko EIB igrala tudi pomembnejšo vlogo pri stabilizaciji trenutne krize na kmetijskih trgih, z razvojem posebnih ukrepov za pomoč kmetijam v težavah ter pri razvoju novega instrumenta izvoznih kreditov Na ravni EU. Sicer Slovenija finančne instrumente uvaja prvič v programskem obdobju v okviru PRP 2014-2020, in sicer na področjih podpore nekmetijskim dejavnostim, naložb v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov ter dejavnosti predindustrijske predelave lesa.
 
Osrednja točka zasedanja kmetijskih ministrov je bila razprava o stanju na kmetijskih trgih in sprejetje ukrepov, ki so potrebni za stabilizacijo razmer. Po zaključeni razpravi je predsedstvo v Sklepih povzelo ukrepe, ki so dobili zadostno podporo s strani držav članic, za katere je ocenilo, da je možno, da se izvedejo čim prej in nimajo novih finančnih posledic. Ti ukrepi vključujejo nadaljevanje intervencijskega odkupa za mleko v prahu ter maslo, sheme zasebnega skladiščenja za sire ter ponovno uvedbo sheme za zasebno skladiščenje prašičjega mesa. Poleg tega bo Komisija pripravila pravila na podlagi določb 222. člena Enotne skupne tržne ureditve, na podlagi katerih bodo lahko organizacije proizvajalcev, združenja, medpanožne organizacije ter zadruge sprejele ukrepe za prostovoljno znižanje proizvodnje.

Židan na tiskovki 

Evropski komisar Phil Hogan se je že pred sprejetjem odzval na predloge držav članice, kjer je poudaril, da bo pripravljen nabor ukrepov, ki bi se lahko izvajali zelo hitro. Kot je na novinarski konferenci dejal slovenski minister mag. Dejan Židan, je za slovenskega kmeta zelo pomembno, da se bo zaradi povečanja količin za intervencijski odkup pri mleku v prahu in maslu zmanjšal pritisk na trge. Prav tako že nastaja pravna podlaga za prostovoljne sheme zmanjševanje proizvodnje surovega mleka, kar bi pozitivno vplivalo na kmetijske trge. Minister je še izpostavil možnost, da se bo že v letošnjem letu izplačevalo en del ukrepov iz kmetijske politike. Prav tako pa so sprejeli sklep, da se podaljšalo izvajanje sedanjega ukrepa za sadje in zelenjavo, ki bi se sicer končal 30.6.2016.

Na februarskem zasedanju Sveta so si bile države članice v razpravi enotne, da se razmere na nekaterih kmetijskih trgih v zadnjih mesecih še naprej poslabšujejo. Zato so države Komisijo pozvale k ukrepanju in sprejetju dodatnih ukrepov za stabilizacijo kmetijskih trgov na ravni EU. Evropska komisija je prejela nabor preko 100 ukrepov. Tudi Slovenija je konec februarja posredovala seznam predlogov ukrepov, ki obsegajo ukrepe v sektorju mleka, prašičjega mesa ter sadja in zelenjave.

Ministri EU so brez posebne razprave potrdili sklepe Sveta v zvezi s posebnima poročiloma Evropskega računskega sodišča o upravljanju sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju in o podpori EU državam proizvajalkam lesa v okviru akcijskega načrta Izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT). Revizorji Evropskega računskega sodišča so ugotovili, da je bilo upravljanje sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju na splošno dobro, vendar bi bilo treba v bodoče odpraviti določene pomanjkljivosti. Pri podpori EU državam proizvajalkam lesa v okviru akcijskega načrta FLEGT pa so revizorji preučili uspešnost glavnih vidikov akcijskega načrta, v zvezi s čimer so podali določena priporočila.

Več informacij na povezavi MKGP: http://skrci.me/FmBWM