Predlog Ekonomskega programa Socialnih demokratov za pravičnejše davke in razbremenitev srednjega razreda

Socialni demokrati smo pripravili predlog Ekonomskega programa za razbremenitev srednjega razreda, s katerim želimo s pravičnejšimi davki razbremeniti srednji razred in delodajalce spodbuditi k zaposlovanju. “Ekonomski program je pripravil Svet SD za finance in gospodarski razvoj in ga sestavlja sedem predlogov sprememb, ki jih bo v drugi polovici novembra obravanala Konferenca SD, predlog pa bomo predstavili tudi koalicijskim partnerjem in širši javnosti,” je na novinarski konferenci napovedal predsednik SD mag. Dejan Židan. “Najbrž se vsi strinjamo, da so dobički premalo obdavčeni, medtem ko je delo preveč obdavčeno. Zato naš predlog temelji na ugotovitvi, da je treba ob zniževanju davkov na eni strani, delno povečati in uravnotežiti davke na drugi strani,” je izpostavil Židan.

Židan in Podgoršek

“Socialni demokrati predlagamo povečanje obdavčitve dobička na evropsko primerljivo raven, reformo dohodninskih razredov, ki bo pravičneje obremenila srednji sloj prebivalstva, in ugodnejšo obravnavo udeležbe zaposlenih pri delitvi dobička,” je pojasnil predsednik sveta SD za finance in gospodarski razvoj mag. Marjan Podgoršek. Med predlaganimi ukrepi so tudi poenotenje prispevkov za obvezna socialna zavarovanja, uvedba enotnega sistema korporativne organiziranosti, reforma obdavčitve nepremičnin in ponovna uvedba dohodninske olajšave za reševanje stanovanjskih težav. V EU je bila lani povprečna stopnja davka na dobiček v višini 22,6 odstotka, medtem ko je v Sloveniji ta le 17-odstotna; ob upoštevanju olajšav pa je v Sloveniji efektivna stopnja obdavčitve dobička med 11 in 12 odstotki. “Zato imamo na tem področju še precej rezerv,” je dejal Podgoršek.

Trenutna dohodninska lestvica

Z reformo dohodninskih razredov želimo Socialni demokrati med drugim uvesti dodatni, 34-odstotni dohodninski razred za razbremenitev višjega srednjega razreda, hkrati pa dvigniti zgornjo mejo obdavčitve 27-odstotnega dohodninskega razreda na 30.000 evrov. “S ugodnejšo davčno obravnavo udeležbe zaposlenih pri delitvi dobička želimo povečati prihodke srednjega razreda, pa tudi povečati uspešnost in konkurenčnost podjetij,” je pojasnil Podgoršek. “Motijo nas tudi razlike v obremenitvi zaposlenih glede na obliko dela, zato v SD predlagamo poenotenje prispevkov za obvezna socialna zavarovanja,” je poudaril Podgoršek. V SD želimo namreč narediti konec prekernosti in različnim ‘kastam’ na trgu dela. “Nisem zasledil, da bi še kje drugje imeli več tipov korporativne organiziranosti, ki prinašajo različne oblike davkov in prispevkov, zaradi česar se sicer čisto legalno opravljajo optimizacije davkov,” je še ocenil Podgoršek. Tak sistem po njegovem zapleta davčne, pa tudi upravne postopke.

Predlog SD za novo dohodninsko lestvico

Pri reformi obdavčitve nepremičnin Socialni demokrati v Ekonomskem programu predlagamo postopnost, želimo pa si, da bi bila obdavčitev čim bolj podobna sedanji. Predlagamo reformo NUSZ za pravično obdavčitev nepremičnin, ob tem pa želimo izboljšati gospodarjenje z nepremičninami. Davčni prilivi od obdavčitve nepremičnin bodo prihodek občin. Ponovno pa želimo uvesti olajšavo za reševanje stanovanjskih težav: na podlagi računov za plačano najemnino ali obroke stanovanjskega kredita bi razbremenili tiste, ki svoje dohodke namenjajo za rešitev stanovanjskega problema

Predlog Ekonomskega programa SD:

Predlog Ekonomskega Programa SD by Socialni demokrati

Videoposnetek celotne novinarske konference s predstavitvijo predloga Ekonomskega programa SD: