Minister Židan za uvrstitev lipicanca na seznam kulturne dediščine UNESCO

Na pobudo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana in ministrice za kulturo mag. Julijano Bizjak Mlakar se je sestala delovna skupina, ki je proučila predlog za vpis lipicanca na UNESCO seznam kulturne dediščine. Poleg predstavnikov obeh ministrstev, so bili v delovni skupini tudi predstavniki Kobilarne Lipica. K pobudi so že pristopile kobilarne lipicancev iz Madžarske, Hrvaške, Romunije in Italije. Delovna skupina je podprla predlog in ugotovila, da je k projektu potrebno vključiti tudi Slovenski etnografski muzej, kot koordinatorja varstva žive kulturne dediščine. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) je specializirana agencija znotraj Organizacije združenih narodov, katere glavni cilj je prispevati k miru in varnosti s sodelovanjem držav na področjih izobraževanja, znanosti in kulture z namenom poglobiti splošno spoštovanje pravice, zakona prava ter človekovih pravic in osnovnih svoboščin.
 
Kobilarna Lipica je pred dnevi praznovala 435 let od svoje ustanovitve in začetka reje lipicanske pasme konj. Danes vzreja lipicancev poteka v kobilarnah v Sloveniji, Avstriji, Italiji, Romuniji, Hrvaški, na Češkem, Slovaškem, Madžarskem, v manjšem obsegu pa tudi drugod po svetu. Minister Židan je na sestanku, ki ga je imel s predstavniki Kobilarne Lipica in direktorjem kobilarne lipicancev v Pibru izrazil veliko podporo pobudi za vpis lipicanca na UNESCO seznam. Na sestanku so se dogovorili tudi o nadaljnih korakih pri projektu. Kobilarna Lipica bo pripravila pismo o nameri, da pristopi k projektu za vpis lipicanca na seznam UNESCO. Namero Kobilarne Lipica bo v nadaljevanju potrdila tudi vlada, saj ima nominacija tudi finančne posledice. Aktivnosti promocije in ozaveščanja javnosti o pobudi pa bodo potekale tudi na letošnjem sejmu AGRA v Gornji Radgoni.