Židan pozdravil ustanovitev slovenskega Združenja za konopljo za prehranske in neprehranske nemene

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je udeležil ustanovne skupščine novega slovenskega Združenja za konopljo za prehranske in neprehranske namene. V svojem nagovoru je Židan dejal, da gre za zgodovinski trenutek ter nove člane združenja po konstituiranju in pripravi programa delovanja povabil na prvo srečanje na ministrstvo. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije želi z ustanovitvijo združenja za konopljo združiti sedanje izkušnje pridelovalcev (ekoloških kmetov), predelovalcev in prodajalcev konoplje. “V slovenskem kmetijstvu nujno potrebujemo nove kmetijske proizvodnje, ki so potencialno donosnejše,” je povedal minister Dejan Židanin ob tem je opozoril, da je “kmetijstvo lahko uspešno le, če je stroškovno maksimalno učinkovito, uspejo pa lahko tisti, ki gredo skupaj skozi izzive, tako pa gredo lažje naprej, veliko težje pa je posameznikom”.

Konopljin list

Minister Židan je še poudaril, da sicer znamo kmetovati s tehnološkega vidika, imamo veliko znanja in izkušenj, pogosto pa nam primanjkuje znanje in izkušnje s področja prodaje. “Največja nevarnost je, če ne znamo prodajati, saj moramo namreč vedeti, kdo vse potrebuje izdelke iz konoplje,” je še opozoril Židan in dodal, “da se pri takih poslovnih projektih ne gre zanašati samo na ustna zagotovila o teoretični možnosti velikega povpraševanja po proizvodih; potrebni so konkretni dogovori, tudi pisna zagotovila za poslovno sodelovanje, sicer bo lahko sektor imel slabe in žalostne poslovne naložbe”.

Židan na ustanovitvi združenja za konopljo

Minister Židan je prisotne tudi opozoril, da pri svojem delovanju in promociji sektorja ne smejo prestrašiti potrošnika in jim deliti zavajajoče informacije, kot so se pojavljale ponekod. Za vzajemno zaupanje je po besedah ministra potrošniku treba navajati relevantna dejstva in informacije, ki 100% držijo, kjer je med drugim omenil informiranje o splošnem stanju in podatkih v celotnem kmetijsko / prehranskem sektorju in (ne)varovanju okolja s strani kmetov. Ob koncu je minister Židan navzočim podal predlog, da naj za uspešno in pozitivno zgodbo pripravijo dober poslovni model, sicer ne bo pravega in želenega učinka.