Socialni demokrati

Proti lažem lahko zmaga le resnica.

Zato smo ustvarili projekt #SamoDejstva.

“Vsakdo ima pravico do svojega mnenja, toda ne do svojih dejstev.”

Daniel Patrick Moynihan

Milan Martin Cvikl se ne šali, ko opozarja na četrto najvišjo rast deleža javnega dolga v BDP med EU državami in rekordni primanjkljaj državnega proračuna

Na spletni strani portala Nova24TV je bil 10. avgusta 2021 objavljen članek, ki o Milanu M. Cviklu, nekdanjemu članu Evropskega računskega sodišča in predsedniku Strokovnega sveta SD za finance, razvoj in kohezijo, razširja laži in zlonamerno manipulira z dejstvi. Skladno z znanimi metodami Nove24 avtor Luka Perš ne piše o vsebini – ad rem, temveč ob pomanjkanju argumentov ad personam, z blatenjem in objavljanjem nepreverjenih informacij in laži o Milanu M. Cviklu.

#samodejstva, 12. avgust 2021

Luka Perš v svojem članku z naslovom “Se Cvikl šali, ko govori o zadolževanju? Bil je namreč član Vlade, ki je Slovenijo in prihodnje rodove rekordno zadolžila”, navaja, da so kljub črnogledim napovedim Cvikla in levega dela parlamentarne opozicije podatki za Slovenijo zelo ugodni. To naj bi kazali evropski kazalci o zelo nizki stopnji brezposelnosti in napovedani gospodarski rasti. Prav tako trdi, da je bil Milan M. Cvikl eden tistih posameznikov v Sloveniji, ki se je vedno znal prodati za svoje osebne cilje, zato je bil oportuno vedno na strani tranzicijskega omrežja in da je bil v kampanji pred parlamentarnimi volitvami leta 2008 eden osrednjih eksekutorjev napada na Janeza Janšo pri aferi Patria.

Avtor Luka Perš v svojem članku napačno in zlonamerno interpretira vsebino kolumne Milana M. Cvikla, objavljene na spletni strani SD, in navaja neresnične podatke, posledično poda napačne zaključke ter brez preverjanja povzema netočne ali napačne navedbe v zvezi s preteklim delom Milana M. Cvikla.

1. Avtor zapisa Luka Perš uvodno trdi, da so kljub črnogledim napovedim Cvikla in levega dela parlamentarne opozicije podatki za Slovenijo zelo ugodni.

Poudarjamo, da podatki o “deležu javnega dolga v bruto domačem proizvodu ”, ki ga v svojem članku “JANŠEVO VESELJAČENJE, MEDTEM KO SLOVENSKE JAVNE FINANCE ŽALOSTNO TONEJO” navaja Milan M. Cvikl, temelji na uradni evropski statistiki, ki jo objavlja Eurostat, za statistiko pristojna institucija EU. Količnik povezuje tako doseženo gospodarsko rast, merjeno v bruto domačem proizvodu (BDP), in doseženo raven javnega dolga posamezne države članice EU, ki se predstavlja kot gibanje deleža javnega dolga v BDP ob koncu prvega četrtletja 2021. Statistični podatki pa nedvomno kažejo, da se Slovenija pod aktualno vlado Janeza Janše s tem sooča manj učinkovito kot druge članice. Velik javnofinančni primanjkljaj in posledično povečanje javnega dolga v BDP kaže na neodgovornost in razsipnost vlade, ker se je količnik za Slovenijo v prvem četrtletju povečal dvakrat hitreje kot v povprečju EU. Nadalje Milan M. Cvikl uporablja javno dostopne podatke Ministrstva za finance, ko predstavlja podatke o prihodkih in odhodkih javnih financ, in še posebej državnega proračuna ter primanjkljaja. Podatki Janševe vlade potrjujejo, da se negativni trendi poglabljajo in nadaljujejo – po zadnjih dosegljivih podatkih Ministrstva za finance – vse do konca julija 2021.

Avtor zapisa Luka Perš zato ne more spremeniti dejstva, da je po uradnoh podatkih Eurostat Slovenija četrta najslabša država EU z več kot dvakrat višjimi prirastkom dolga kot povprečje EU. Zato ponavljamo pomen objave Eurostat iz 22. julija 2021, da je javni dolg v evroobmočju prvič v zgodovini prebil magično mejo 100 % BDP, še vedno pretežno zaradi ukrepov politik, ki naj nevtralizirajo gospodarske in družbene učinke pandemije in zaženejo okrevanje, pri tem pa je dolg sektorja države v deležu BDP dosegel 100,5 % BDP v primerjavi z 97,8 % na koncu zadnjega četrtletja 2020. V vseh državah članicah EU se je količnik oziroma delež povečal iz 90,5% na 92,9% BDP ali povečanje za 2,4 odstotne točke v treh mesecih.

Med državami, pri katerih se javni dolg najhitreje povečuje, je v zadnjem obdobju ponovno tudi Slovenija. Tega ne more nevtralizirati niti visoka aktualna zaposlenost, ker že vpliva na imenovalec v količniku (javni dolg kot delež BDP). Ključni dejavnik, na katerega Milan M. Cvikl opozarja, je namreč števec količnika oziroma raven ali prirast dolg, ki je posledica višje rasti javnih odhodkov kot javnih prihodkov in je predvsem rezultat odločitev aktualne vlade.

Zato odgovorno trdimo, da je tretji Janševi vladi v manj kot letu vladanju uspelo, da je uvrstila Slovenijo na četrto (najslabše) mesto med državami, ki najhitreje povečujejo dolg. Eurostat namreč predstavi, da je bilo v prvem četrtletju 2021 glede na konec leta 2020 največje povečanje javnega dolga (zadnji razpoložljivi podatki) uresničeno v Cipru (+6,5 odstotne točke), na Češkem (+6,3 odstotne točke), v Španiji (+5,3 odstotne točke) in v Sloveniji (+5,2 odstotne točke), nato pa v Belgiji (+4,4 odstotne točke), Malti in Italiji (v obeh +4,2 odstotne točke). Torej: Sloveniji se je dolg povečal za več kot dvakrat hitreje kot v povprečju EU (+5,2 odstotne točke v primerjavi s povprečjem EU +2,4 odstotne točke) in zato je slabo, da dosegamo neslavno četrto mesto v prirastu dolga.

2. Avtor Luka Perš trdi, da Milan M. Cvikl eden tistih posameznikov v Sloveniji, ki se je vedno znal prodati za svoje osebne cilje, zato je bil oportuno vedno na strani tranzicijskega omrežja in da je svojo politično pot je pričel v Ropovi vladi, ko je 20. aprila 2004 postal minister brez resorja, pristojen za evropske zadeve. Po porazu Liberalne demokracije Slovenije na parlamentarnih volitvah leta 2004 je postal poslanec LDS, kasneje pa je na sredini mandata prestopil k Socialnim demokratom. V kampanji pred parlamentarnimi volitvami leta 2008 naj bi bil eden osrednjih eksekutorjev napada na Janeza Janšo pri aferi Patria.

Poudarjamo, da je Milan M. Cvikl pričel svojo politično pot še pred osamosvajanjem Slovenije, ko je redno objavljal na temo neustrezne denarne politike v bivši državi in nato v času osamosvajanja, ko je bil kot uslužbenec nove centralne banke, tedanje Narodne banke Slovenije, eden od nosilcev priprave in sprejemanja centralnobančne zakonodaje. Na predlog nekaterih ožjih sodelavcev vlade, znotraj katere je deloval kot predstavnik centralne banke v pripravljalni skupini za osamosvajanje, je bil celo s strani takratnega predsednika Vlade Lojzeta Peterleta povabljen, da kandidira za ministra za finance, kar pa zaradi zavrnitve njegovih pogojev (ohranitev ministra dr. Kranjca v ožji ekipi) ni dobilo potrditve s strani vodilnih v DEMOS-u.

Po sedemletnem delu v Svetovni banki v ZDA se je kot delegirani strokovnjak Svetovne banke leta 1998 aktiviral kot del vodilne ekipe Ministrstva za finance. V tem času je bil del ekipe, ki je izvedla proračunske in javnofinančne reforme, vključno s pripravo in sprejemom Zakona o javnih financah ter proračunskih metodologij kot pogojev za vstop Slovenije v EU. To delo je bilo pozitivno ocenjeno in bilo pripoznano kot najbolj ustrezno za sprejem v EU in je predstavljalo temelj makroekonomske politike za kasnejše izpolnjevanje pogojev za prevzem evra s strani Slovenije kot prve med novimi članicami EU. Takrat oblikovane proračunske metodologije so pa še danes podlage, po katerih se pripravljajo državni proračun, proračuni občin in finančni načrti obeh socialnih blagajn.

Ob vstopu v EU je bil po neuspeli kandidaturi za predsednika Računskega sodišča povabljen, da postane minister za evropske zadeve. Vodil je vstop v EU in pripravo prvih resolucij o delu vlade v EU. V času njegovega ministrovanja je Slovenija prejela vabilo, da zaradi dobrega dela vlad do tedaj, predseduje EU kot prva med novimi članicam EU, kar se je uresničilo v prvi polovici 2008.

Navedba, da naj bi bil eksekutor napadov na Janeza Janšo v aferi Patria, ne drži. Kot poslanec Državnega zbora je Milan M. Cvikl vodil preiskovalno komisijo za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev političnih funkcij za nakup oklepnih vozil 8×8 in povezav z zlorabami pooblastil v času preprodaje orožja v času in po osamosvajanju Slovenije. Delovanje preiskovalnih komisij Državnega zbora je eno najpomembnejših nadzornih orodij za nadzor parlamenta nad delom vlade. Janez Janša pred preiskovalno komisijo ni nikoli nastopil kot priča, ker se je na vabila zaradi domnevnih drugih obveznosti trikrat opravičil. S tem ni izkoristil priložnosti, da bi ovrgel navedbe prič in dokaznih listin.

Milan M. Cvikl prav tako obžaluje, da je sodni postopek o Patrii v Sloveniji časovno zastaral in da ni bila nikoli ovržen sum, niti sodno potrjen sum njegove osebne vloge ali vloge kot predsednika SDS ali predsednika vlade v času, ko se je ta koruptivni posel (kot so potrdila sodišča v Avstriji in kot se je potrdilo z obojestransko razveljavitvijo pogodbe s Patrio, tudi po jasni intervenci Finske države v avgustu 2008) sklenil v sumljivih okoliščinah.

3. Avtor Luka Perš trdi, da je zasluge za politično uničevanje nasprotnikov na desnici Cvikl hitro unovčil.

Poudariti najprej velja, da je bil Milan M. Cvikl s strani volivcev dvakrat izvoljen za poslanca na dveh zaporednih volitvah, med drugim tudi leta 2008, ko je na listi SD v svojem volilnem okraju po številu glasov premagal tako predsednika SDS Janeza Janšo kot predsednika ZARES Gregorja Golobiča.

Po delu generalnega sekretarja v Pahorjevi vladi je bil za člana Evropskega računskega sodišča (ERS) potrjen z glasovanjem v Evropskem parlamentu z veliko večino, tudi s strani članov iz skupine Evropske ljudske stranke, seveda z izjemo nekaterih slovenskih članov omenjene politične skupine.

Za člana Evropskega računskega sodišča pa veljajo jasni vsebinski kriteriji, ki jih je Milan M. Cvikl z več desetletji dela na vprašanjih makroekonomskega upravljanja, finančnega sistema in ključnih vprašanj zagotavljanja učinkovitega, uspešnega in gospodarnega upravljanja z javnim denarjem, nedvomno izpolnjeval.

4. Avtor Luka Perš dalje trdi, da Cvikl seje apokaliptične napovedi o finančnem kolapsu Slovenije in daje zelo rad videz relevantnega mednarodnega finančnega strokovnjaka. Tako pri stranki Socialni demokrati opravlja nalogo predsednika strokovnega sveta za finance, razvoj in kohezijo. V najnovejši analizi stanja slovenskih javnih financ je v svojem dolgoveznem tekstu zapisal, da sedanja vlada katastrofalno upravlja z javnimi financami in se visoko zadolžuje. To je podkrepil s podatkom, da se Slovenija zadolžuje po 5,2 odstotni točki. Kot najbolj alarmantno je navedel, da bo primanjkljaj že konec julija 2,7 milijardi evrov, do konca leta pa 4,6 milijarde evrov.

Zanikamo, da je Milan M. Cvikl podal napoved o finančnem kolapsu, kar je sicer z vabili trojki in sejanjem nezaupanja počel Janez Janša v času njegove druge vlade pred slabim desetletjem. To je počel prav v času, ko je bila Slovenija v najtežjem položaju zaradi visokega tujega zadolževanja iz obdobja prve Janševe vlade in stroškov bančne sanacije, povzročene z visokimi kratkoročnimi krediti, tudi zaradi podjetniških prevzemov, ki jih je legalizirala novela Zakona o prevzemih, predlagana in sprejeta s strani koalicije v času prve Janševe vlade.

Prav tako zanikamo, da bi navajal, da se Slovenija zadolžuje visoko. Avtor Luka Perš naj ponovno preuči vir Eurostat in tekst Milana M. Cvikla, da bo ugotovil, da govorimo o visokem prirastu ali povečanju količnika javnega dolga kot deleža BDP in sicer za +5,2 odstotne točke, kar pomeni, da raste javni dolg hitreje kot BDP in to več kot dvakrat hitreje kot v povprečju EU, s tem pa je bil prirast četrti najvišji v EU v prvem četrtletju 2021. To vse je preverljivo in potrjeno s strani Eurostat in s podatki aktualne vlade. O obrestnih merah, po katerih se Slovenija, podobno kot vse druge države zaradi ekspanzivne politike ECB in drugih centralnih bank, trenutno ugodno zadolžuje, avtor Milan M. Cvikl v tekstu ne govori niti z besedo.

Prav tako ni res, da bi Milan M. Cvikl alarmantno navedel, da bo primanjklaj (državnega proračuna) konec julija 2,7 milijarde evrov, temveč je citiral podatke Ministrstva za finance Republike Slovenije na dan 31. julija 2021, ki jih objavlja kot del svojih rednih nalog, tudi zaradi poročanja Evrostatu, ko tekoče spremlja in objavlja začasne podatke o tekočih gibanjih proračuna. Milan M. Cvikl je navedel, citiramo, da “četudi gre za tekoče, še nedokončne podatke, ti za konec julija potrjujejo nadaljevanje katastrofičnih negativnih trendov. Ti se odražajo v visokem pospešku rasti odhodkov in kljub nekaj višji rasti prihodkov glede na leto 2020, ki pa bistveno ne odstopajo od načrtovanih, v dodatnem 800 milijonov evrov (mesečnem) višjem proračunskemu primanjkljaju, ki je tako konec julija dosegel že višino preko 2,7 milijarde evrov.” In nadaljeval, citiramo, da “če bi se ta trend nadaljeval v preostanku leta, še posebej ob četrtem valu (pandemije), lahko ob koncu leta dosežemo primanjkljaj v višini preko 4,6 milijarde evrov.”

Poudarjamo, da je Milan M. Cvikl dokazano relevantni mednarodni finančni strokovnjak, saj mu sicer ne bi leta 1990 kot drugemu Slovencu uspelo biti izbran na mednarodnem razpisu Svetovne banke v skupino 30 zaposlenih izmed več kot 5000 kandidatov. Prav tako ne bi brez dokazano uspešnega dela v Svetovni banki prejel znak Odličnosti Svetovne banke. Če ne bi učinkovito in uspešno delal na Evropskem računskem sodišču, ne bi bil izmed članov sodišča izvoljen za dekana senata, odgovornega za revizijo prihodkov, finančno gospodarskega upravljanja in organov ter institucij EU.

5. Avtor Luka Perš navaja, da se Cvikl se pri svoji analizi izgovarja na podatke Eurostata, a je kot kaže spregledal pozitivne kazalce, ki jih Sloveniji namenjajo ostale institucije Evropske unije. Cvikla pa naj spomnimo, da je bila Pahorjeva vlada med tistimi, ki je Slovenijo poleg vlade Alenke Bratušek zadolževala po najdražjih obrestnih merah. Da drugih škodljivih ukrepov za gospodarstvo niti ne omenjamo, saj je bila Slovenija država, ki se je najdlje pobirala po svetovni recesiji.

Poudarjamo, da Luka Perš pozablja, da se vsi podatki o preteklih gibanjih predstavljajo preko Eurostata in da je tudi (uresničena) gospodarska rast že vključena v količnik razmerja javnega dolga v BDP, o katerem govori Milan M. Cvikl.

Glede zadolževanja po najdražjih obrestnih merah v času Pahorjeve in Bratuškove vlade je potrebno povedati, da je k temu prispevalo več dejavnikov, a ključna je bila visoka ranljivost slovenskega gospodarstva na začetku finančne krize. To smo po štirih letih vladanja Janeza Janše dočakali z visokim tujim dolgom, ki je nastal kot rezultat pregretega gospodarstva, visoke gospodarske rasti in kratkoročnega zadolževanja. Prav druga Janševa vlada je z dodatnimi napačnimi potezami in izjavami v mednarodnem finančnem okolju povečala recesijo in tudi zato smo se najdlje pobirali po finančni krizi.

Pravzaprav se je bilo v tistem času na tujih trgih skoraj nemogoče zadolžiti in je šele vlada Alenke Bratušek z izvedbo sanacije bančnega sistema in uspešnim zadolževanjem na ameriškem trgu omogočila pričetek normalizacije obrestnih mer za slovensko državo. To je je ob omejevalnem in odgovornem delovanju ministrov za finance zatem omogočilo zmanjšanje visokega javnega dolga ob hkratnem vzdrženem povečanju rasti BDP in posledično se je delež javnega dolga v BDP iz preko 80% BDP zmanjšal ob koncu leta 2019 proti 60% BDP kot dolgoročno vzdržni ravni, opredeljeni med Maastrichtskim kriteriji.

6. Avtor Luka Perš tako navaja, da bežni javni podatki dokazujejo, da je bil Cvikl pri svojih napovedih preveč črnogled in politikantski. Tako Slovenija beleži eno najnižjih brezposelnosti med vsemi članicami EU. Enako nam je napovedana solidna gospodarska rast, ko smo v lanskem letu utrpeli manjši upad BDP, kot se je napovedovalo. Le z ukrepi sedanje vlade se je rešilo do 300 tisoč delovnih mest v gospodarstvu.

Slovenija je tudi učinkovito pričela porabljati prejeta evropska sredstva za obdobje 2021–2027. V letu 2020 je slovenska vlada izpogajala več kot 10 milijard evrov. Naša država je tudi med prvimi državami, ki jim je Evropska unija letos julija prižgala zeleno luč za izvedbo projektov. Cvikl in levi del opozicije opozarjajo, da se Slovenija brezglavo zadolžuje. Pri tem so zamolčali, da se je Slovenija za svoje izdane obveznice za prihodnjih petdeset let zadolževala po 0,8 odstotni negativni obrestni meri. To pomeni, da Slovenija ne bo več plačala vsakoletnih obresti, ampak jih bodo tisti, ki bodo odkupovali slovenske obveznice. To je le nekaj podatkov, ki jih je Cvikl v svoji analizi pozabil omeniti. S tem pa se bo nižal dolg države.

Poudarjamo, da avtor Luka Perš navaja podatke, ki ne izpodbijajo dejstva, da je Slovenija zelo povečala javni dolg in to dvakrat hitreje kot povprečje EU.

Avtor Luka Perš zavaja ali pa sam ne razume, ko navaja, da je Slovenija pričela učinkovito porabljati prejeta evropska sredstva za obdobje 2021-2027, ker za to obdobje niti programi niso pripravljeni, niti potrjeni, niti razpisi začeti. Kot navaja Milan M. Cvikl, imamo sicer dobre načrte, da bi v letu 2021 prejeli relativno veliko sredstev za projekte, pretežno iz obdobja 2014-2020 (upoštevaje načelo t+2), a kot navaja, je bila v sedmih dvanajstinah leta 2021 pridobljena le dobra četrtina predvidenih sredstev. In to je izredno zaskrbljujoče, ker lahko povzroči, da Slovenija dokončno izgubi načrtovana kohezijska sredstva.

Glede omenjenega relativno kratkega časovnega intervala, v katerem se je Sloveniji zaradi zgodovinsko ekspanzivne politike centralnih bank sicer uspelo deloma zadolžiti po negativni obrestni meri, predlagamo avtorju Luki Perši, da nadaljuje spremljanje gibanja obrestnih mer, ko bo, če se javnofinačno veseljačenje ne bo ustavilo, javni dolg kot BDP v Sloveniji povečal preko 100% BDP. In seveda o tem poroča svojemu bralstvu.

Prav tako avtor Luka Perš poenostavlja v svojih navedbah, kdaj se bo nižal dolg države. Ta se po osnovnošolsko matematiki in javnofinančnih definicijah lahko prične zmanjševati le takrat, ko imamo proračunski presežek. Vlada Janeza Janše v svojih načrtih za srednjeročno obdobje tega ne predvideva. Nasprotno; dejanska gibanja kažejo na še večji proračunski primanjkljaj, kot je bil nedavno popravljen v načrtih aktualne vlade. In to pomeni, da slovenska javnofinačna barka hitro tone.

7. Ko avtorju Luki Perši zmanjka vsebinskih argumentov, ko ne zmore več pisati o vsebini, torej “ad rem”, tedaj na enak način kot veliko trolov iz tovarne zlobe piše “ad personem” in napada Milan M. Cvikla, češ da predava o zadolževanju, a sam da ni plačal dela podizvajalcev za prenovo hiše in da ni plačal preživnine svojim otrokom in da si je v čudnih okoliščinah uredil kredit za gradnjo.

Poudarjamo, da gre za zlobno natolcevanje, na podlagi nepreverjenih in napačnih navedb. Milan M. Cvikl je skladno s podpisano gradbeno pogodbo za izvedbo del na svojem objektu redno in – upoštevaje zamudo izvajalcev pri izvajanju del – plačal vse nastale pogodbene obveznosti in nihče od izvajalcev ali podizvajalcev pri tem ni bil oškodovan. V tej smeri je bila tudi dosežena poravnava med izvajalcem in investitorjem.

Prav tako velja, da je redno in skladno z obveznostmi iz preživninskega dogovora v polni meri izpolnil svoje zaveze za plačilo preživnine polnoletnima otrokoma, ki sta se ob ločitvi odločila za življenje z očetom. Zato je navedba, da naj bi se “zadolžil v družini”, popolno zavajanje.

Prav tako si Milan M. Cvikl ni v “čudnih okoliščinah” uredil kredita, temveč je regularno, pri banki v Sloveniji, ki je v tuji lasti, vzel dva hipotekarna kredita. Najprej za polno poplačilo obveznosti ob razvezi in kasneje za nakup oziroma izvedbo prenove novega doma. Kot je razvidno iz izpiska zemljiške knjige, so najeti krediti tudi v polni meri poplačani.

Na spletni strani portala Nova24TV je bil 10. avgusta 2021 objavljen članek, ki o Milanu M. Cviklu, nekdanjemu članu Evropskega računskega sodišča in predsedniku Strokovnega sveta SD za finance, razvoj in kohezijo, razširja laži in zlonamerno manipulira z dejstvi. Skladno z znanimi metodami Nove24 avtor Luka Perš ne piše o vsebini – ad rem, temveč ob pomanjkanju argumentov ad personam, z blatenjem in objavljanjem nepreverjenih informacij in laži o Milanu M. Cviklu.
12. avgusta 2021/by Tadej Ekart
Tanja Fajon je do epidemije Covida-19 redno opravljala svoje delo v Evropskem parlamentu (EP) in bila v njem fizično prisotna, kar je preverljivo v ustreznih službah institucije. V času epidemije je Evropski parlament priporočal delo od doma, nekaj časa je bil celo zaprt.
26. julija 2021/by Tadej Ekart
V množici zavajajočih ali neresničnih informacij v odzivu Ministrstva za kulturo so tudi takšne, ki se neposredno navezujejo na delo SD v času, ko smo imeli odgovornost za vodenje kulturnega resorja.
18. marca 2021/by mf
Po spletu krožijo napačne informacije, da je dr. Jernej Pikalo kot minister za izobraževanje, znanost in šport Dnevnik Ane Frank umaknil iz učnega načrta za slovenski jezik. Ta informacija je neresnična, saj se je navedena sprememba zgodila v času, ko Pikalo ni bil minister, hkrati pa to tudi ni pristojnost ministra za izobraževanje, ampak predmetne in recenzentske skupine Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.
10. februarja 2021/by Miha Damiš
SD ni uzurpirala MDDSZ, ampak ga je vodila kot dober gospodar. Domnevni »okostnjaki« ne obstajajo, saj bi sicer že zdavnaj bili razkriti javnosti in se sedaj uporabljajo zgolj za dimno zaveso pred prihajajočo interpelacijo aktualnega ministra.
23. januarja 2021/by Tadej Ekart
Informacija, ki jo je objavil spletni portal Politikis, da naj bi predsednica Socialnih demokratov izvajala kakršnekoli pritiske poslanke in poslance SD glede podpore konstruktivni nezaupnici je izmišljena.
15. januarja 2021/by Tadej Ekart
Informacija, ki jo je objavil spletni portal skandal24.si, da naj bi se na rednem srečanju vodstev SD in ZSSS pogovarjali o organizaciji stavke, je izmišljena.
14. januarja 2021/by Miha Damiš
Član vladne Lahovnikove skupine dr. Igor Masten je na Twitterju kritiziral predloge KUL koalicije za to, da likvidnostna shema za pomoč podjetjem postane privlačna, operativna in učinkovita. Toda: če ponavljaš iste napake, ne pričakuj drugačnih rezultatov. Očitno niti v vladni posvetovalni skupini ne razumejo možnosti evropskega okvira pomoči in še manj primerov dobrih praks, s katerimi so druge evropske države podjetjem zagotovile dostopno pomoč. Nemčija je denimo izdala že za 50 milijard evrov garancij, v Sloveniji pa bi to primerjalno pomenilo preko 1,2 milijarde evrov novih posojil.
8. decembra 2020/by mf
SamoDejstva: Zgodba o ukradeni judovski vili
Janez Janša je najaktivnejši razširjevalec zgodbe o "ukradeni judovski vili", ki si naj bi jo na Levstikovi 15 v Ljubljani zase prisvojila SD. Kakšna je resnična zgodovina hiše, komu naj bi bila ukradena in zakaj je v lasti SD?
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Je SD res kriva za TEŠ 6?
Za projekt izgradnje 6. bloka Termoelektrarne Šoštanj že leta velja, da je glavni krivec za zgrešene odločitve SD in njegov "šaleški lobi". Toda, ko natančno pogledamo, kdo in kdaj je sprejemal ključne odločitve, podpisoval pogodbe in na koga kažejo kriminalistične preiskave, se začne izrisovati drugačna slika o odgovornosti za to največjo naložbo slovenske energetike.
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Je država za študije o dolgotrajno oskrbi res zapravila 74 mio?
Nova24TV je intenzivno razširjala laž, da je država za študije o dolgotrajni oskrbi porabila kar 74,5 milijona evrov. To naj bi bila ugotovitev revizije Računskega sodišča, ki je revidiralo aktivnosti države za vzpostavitev pomoči osebam, ki zaradi starosti, duševne bolezni ali invalidnosti potrebujejo pomoč. Pa je to res?
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Je Tanja Fajon ob migrantski krizi glasovala proti zapori notranjih meja v EU?
Evropski parlament nima pristojnosti pri vzpostavitvi mejnih zapor posameznih držav in ni o tem nikoli glasoval. Zgornja trditev je zato napačna, zavajajoča in močno vzeta iz konteksta. Kaže pa tudi na popolno nepoznavanje vloge in postopkov v evropskih institucijah.
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Ali Tanja Fajon res glasuje drugače, kot govori?
V javnosti se večkrat pojavlja tipičen primer zavajanja o glasovanjih Tanje Fajon: nekaj iz konteksta vzetih glasovanj o dopolnilih vmesnih poročil je zlepljenih v neko novo »resnico«, namenjeno manipulaciji.
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Resnica o hudem kriminalu v Slovenskih državnih gozdovih
Se v Slovenskih državnih gozdovih res dogajajo "huda kriminalna dejanja pod patronatom Dejana Židana", kot to piše v svojem članku portal V fokusu?
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Je aktivacija 37.a člena res potrebna za delovanje vojske na meji?
SDS in njeni »mediji« nas že več mesecev prepričujejo, da bosta zaradi invazije migrantov, ki so povrhu okuženi še z virusom, ogrožena nacionalna varnost in javno zdravje naših državljanov.
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Se je SD res financiral iz promocije slovenske hrane?
Nova24TV je že pred časom lansirala zgodbo o financiranju stranke SD preko nacionalne promocije slovenske hrane. Tako smo lahko v medijih SDS prebrali in slišali, da "insajderji trdijo, da gre za posel, prek katerega je Dejan Židan uredil nelegalno financiranje kampanje stranke SD." Pa je vse to res?
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Ali Tanja Fajon res podpira ilegalne migracije?
Ne, Tanja Fajon ne podpira nezakonitih migracij. Vedno pa je in bo zagovarjala skupen pristop evropskih držav do pojava nezakonitih migracij, saj je to edini način, da jih lahko nadziramo in zaustavljamo. Pri tem zagovarja dosledno spoštovanje človekovih pravic.
12. novembra 2020/by mf
Kot poslanka v evropskem parlamentu ima Tanja Fajon povsem enako plačo in enaka nadomestila kot vsi drugi evropski poslanci. Plača vsakega slovenskega poslanca v EP po odbitem davku v EU in plačilu razlike dohodnine v Sloveniji znaša 5700 evrov. Tanja Fajon nima prihodkov iz drugih virov.
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Je jamstvena shema nepotrebna ali neoperativna?
Minister za finance Andrej Šircelj pravi, da je nedelujoča jamstvena shema za podjetja zgolj "rezerva za zagotavljanje likvidnosti", saj je likvidnost gospodarstva dobra, banke pa podjetjem dajejo kredite. Zakaj je bilo potem v Nemčiji uveljavljenih za 16-krat več jamstev kot pri nas?
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Nova24TV ni medij, ampak propagandno orodje in orožje
SDS je vzpostavila medijsko mrežo, ki načrtno širi neresnice, blati, žali, diskreditira. Kot je videti pri njihovem zgledu na Madžarskem, je obvladovanje medijev ključni del za popolno prevlado v političnem prostoru.
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Smo Slovenci izgubili teran?
Teran je in ostaja samo slovensko vino in nobeno drugo vino se ne sme poimenovati ali tržiti kot teran. Zaščita porekla terana je last pridelovalcev terana s slovenskega Krasa, ki so se za zaščito odločili prav zato, da bi s tem preprečili nelojalno konkurenco iz Hrvaške Istre, kjer pridelujejo drugačno vino, po nižjih stroških.
12. novembra 2020/by mf
Zaradi laži, ki jih (ne da bi jih preverjali) že vrsto let širijo Nova24TV in Demokracija ter njuni sateliti, je Tanja Fajon vložila in tudi dobila tožbo na novinarskem častnem razsodišču, prav tako sta morala omenjena medija stranke SDS objaviti razsodbo in popravek svojih laži.
12. novembra 2020/by mf
Pridi z nami