Socialni demokrati

Proti lažem lahko zmaga le resnica.

Zato smo ustvarili projekt #SamoDejstva.

“Vsakdo ima pravico do svojega mnenja, toda ne do svojih dejstev.”

Daniel Patrick Moynihan

Je aktivacija 37. a člena res potrebna za delovanje vojske na meji?

SDS in njeni »mediji« nas že več mesecev, od izbruha covid-19, prepričujejo, da bosta zaradi invazije ilegalnih migrantov, ki so povrhu okuženi še z virusom, ogrožena nacionalna varnost in javno zdravje naših državljanov. Zato naj bi bila odgovorna opozicija, ker nasprotuje aktivaciji 37. a člena Zakona o obrambi, ki bi omogočil Slovenski vojski sodelovanje s policijo na meji. To je manipulacija, kajti Slovenska vojska že danes pomaga policiji. To ji omogoča ravno omenjeni zakon.

#samodejstva, 12. november 2020

Večina slovenske javnosti je prepričana, da vojska sedaj ne varuje državne meje in da ji bo to omogočeno šele, če se aktivira 37. a člen Zakona o obrambi. Ta nevednost je posledica načrtnega komuniciranja SDS, njenih »medijev« in (tudi visokih političnih) podpornikov. Vsi po vrsti namreč zamolčijo dejstvo, da je Slovenska vojska že aktivirana na meji, in to neprenehoma od leta 2015. Aktivirana pa je tudi v civilne namene. Poglejmo.

37. člen Zakona o obrambi govori o nalogah vojske pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja v skladu z načrti in po predhodni odločitvi vlade. Na podlagi tega člena slovenska vojska, ki pa nima policijskih pooblastil, že sodeluje s policijo. Najbolj pogosta oblika vojaško-policijskega sodelovanja so mešane patrulje.

Isti člen Zakona o obrambi govori tudi o podpori vojske ob naravnih in drugih nesrečah, kjer v skladu s svojo organizacijo in opremljenostjo sodeluje pri zaščiti in reševanju. Nalezljiva bolezen, kot sedaj COVID-19, je naravna nesreča. V trenutku, ko je bila v Sloveniji razglašena epidemija, se je aktiviral Državni načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh in takoj je bila v skupnem boju proti korona virusu aktivirana vojska (Odredba o razglasitvi epidemije, 12.3.2020).

Kaj torej želi desnica doseči s 37. a členom, o katerem manipulira? Dokazati želi, da imamo v državi izredno stanje. Kar pa ni res.

  1. a člen govori o izjemnih pooblastilih vojske. Sprejet je bil na vrhuncu migrantske krize leta 2015. Člen predvideva, da lahko državni zbor v posebnih varnostnih razmerah z dvotretjinsko večino potrdi, da vojska za omejeno obdobje uporablja nekatera policijska pooblastila. In sicer, da opozarjajo; napotujejo; začasno omejujejo gibanje oseb; sodelujejo pri obvladovanju skupin in množic. Člen torej predstavlja dopolnitev seznama nalog slovenske vojske in dodaja pooblastila (ki jih ima sicer policija), dikcija pa ga postavlja v kontekst množičnih migracij.

Jedro dezinformacij

Članki Nove24TV, kot je denimo Je opozicija pripravljena prevzeti odgovornost za ogrožanje nacionalne varnosti in zdravja slovenskih državljanov zaradi invazije ilegalnih migrantov okuženih s covid-19 v Slovenijo?, predstavljajo zavajanje.

V pravi okvir je treba postaviti predvsem tri dezinformacije, ki se tičejo (ne)varnosti in ju vlada in njeni »mediji« namerno napihujejo in neutemeljeno povezujejo:

– število migrantov,

– prerazporejanje policistov in vojakov z meje v notranjost in obratno;

– premikanje tematike migracij v sfero zdravstva.

Število migrantov

Od 1. januarja do 29. februarja 2020 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 1.165 nedovoljenih prehodov državne meje, lani v istem obdobju pa 648. Število se je glede na prva dva meseca leta 2019 torej povečalo za 79,8 odstotkov (spletna stran Policije: Nedovoljene migracije na območju Republike Slovenije). Ta podatek uporablja notranji minister Hojs pri prepričevanju javnosti in opozicije, da mora za zajezitev ilegalnih migracij Slovenska vojska dobiti izjemna pooblastila v skladu s 37. a členom Zakona o obrambi. To naj bi omogočilo policiji, da se umakne z nalog varovanja državne južne meje in se premakne v notranjost države.

Predpostavka je zgrešena. Statistika kaže, da je porast ilegalnih prehodov v januarju narastel, v februarju pa že padel. Poleg tega je v marcu prišlo do velikih sprememb, saj so vse evropske države zaprle svoje meje zaradi širjenja korona virusa, vključno s Turčijo, ki je prej grozila, da bo sprostila mejo za 3,5 milijona beguncev. Turčija je begunce z meje preselila v karanteno v notranjost države, z možnostjo kasnejše razselitve znotraj Turčije. Glavnina migrantov je torej obtičala v Turčiji. Zaradi velikih omejitev vseh vrst prometa in zaprtih meja bodo v prihodnje množični prihodi migrantov močno zmanjšani.

Pojasniti je treba še, da je vlada Marjana Šarca v začetku leta pripravljala ukrepe za morebitne množične migracije, podobne tistim iz leta 2015, pri tem pa je v primeru množičnosti migracij predvidela tudi možno aktiviranje policijskih pooblastil vojske po 37. a členu Zakona o obrambi. A do takšne množičnosti migracij ni prišlo. Zaradi spremenjene situacije pa aktualna vlada ne bi smela razpihovati strahu pred neobstoječimi množicami in nedovoljenih prehodov meje.

Dejstvo:

Možnost aktiviranja policijskih pooblastil vojske pri varovanju državne meje je bila v zakonodajo uvedena na vrhuncu t.i. migrantske krize, ko je po t.i. balkanski poti Slovenijo prečkalo desettisoče migrantov. Množičnost migracij je ključni kriterij za aktiviranje policijskih pooblastil vojske. Danes takšnih okoliščin ni.

Prerazporejanje policije v notranjost države

V javnosti se ustvarja mnenje, da bi se lahko policisti premaknili v notranjost države, če bi vojska prevzela njihovo delo na meji. Večjo potrebo po prisotnosti policije v notranjosti države naj bi ustvarjala prav epidemija, saj naj bi bila policija potrebna pri nadzoru in uveljavljanju spoštovanja pravil zaradi epidemije.

Ta predpostavka je zgrešena. Tega 37. a člen Zakona o obrambi tudi ne omogoča. Člen ima vključeno varovalko, ki ščiti pred preveliko samostojnostjo vojaških enot: te morajo policijska pooblastila izvajati skupaj s policijo, po uporabi policijskih pristojnosti pa morajo o tem nemudoma obvestiti policijo. V praksi to pomeni, da mora biti na področju, kjer naloge varovanja državne meje prevzame vojska, stalno prisotna policijska patrulja.

Tu je treba omeniti še vidik nadzora nad izvedenimi pooblastili. Policija ima notranji sistem stalnega strokovnega nadzora nad pooblastili, policisti so za svoja pooblastila šolani in ta šolanja tudi redno obnavljajo. V Slovenski vojski ima usposabljanja za policijska pooblastila le omejeno število ljudi (izvajajo jih samo na mednarodnih misijah), v notranjem strokovnem okolju Slovenske vojske pa tudi ni takšnega sistema nadzora.

Dejstvo:

Aktiviranje policijskih pooblastil vojski ne pomeni umika policije iz meje. 37. a člen Zakona o obrambi namreč zahteva sodelovanje vojske in policije pri izvrševanju policijskih pooblastil.

Povezovanje migracij in zdravstvenih tveganj

Zgoraj omenjeno poročilo Policije omenja nejasnosti glede vpliva koronavirusa na migracije. O tem, da naj bi bili migranti (množično) okuženi s koronavirusom in da pretijo nacionalni varnosti Slovenije, ni nobenih objektivnih podatkov. Gre zgolj za dodaten namišljeni argument, s katerimi se načrtno širi strah pred migracijami in manipulira javno mnenje v podporo aktiviranju policijskih pooblastil vojske.

Politična retorika glede uporabe vojske v ukrepih zoper širjenje virusa covid-19 je neprimerna, nepotrebna in neosnovana. Za aktiviranje policijskih pooblastil vojske je potrebna dvotretjinska večina navzočih poslancev v Državnem zboru, zato je to oblika pritiska na opozicijo, ki naj bi bila pri tem kriva tudi za zdravstveno stanje. To je neutemeljeno in nedostojno.

Razumemo lahko pričakovanja ljudi, ki živijo ob meji in so izpostavljeni ilegalnim prehodom migrantov, da si želijo prisotnosti vojske za varovanje meje. Slovenska policija je že na meji in s policijo sodeluje pri njenem varovanju. Še bolj pa jo je smiselno uporabiti tam, kjer so njihova prisotnost, zmogljivosti in tehnologija najbolj potrebni, pri podpori civilnim strukturam pri žariščih okužb. To bi pomenilo boljše prepoznavanje Slovenske vojske v okolju in njen prispevek tam, kjer je res potreben.

Migrante, ki so obtičali med zaprtimi mejami Balkana, pa je treba premakniti naprej s pomočjo političnih dogovorov. Še najpomembneje pa je, da se v mednarodnem prostoru začne multilateralna aktivnost za to, da se izboljša varnost, ekonomska in socialna perspektiva v njihovih domačih okoljih. Šele to bo dolgoročno sprostilo pritiske migracij na Evropo.

Dejstvo:

Ni nobenih objektivnih podatkov o tem, da bi bili migranti množično okuženi s koronavirusom in da bi zato predstavljali zdravstveno tveganje v Sloveniji.

Od 19. oktobra 2015, odkar Slovenska vojska pomaga policiji pri varovanju državne meje, so bili pripadniki vojske na mejo v pomoč policistom napoteni 108.441-krat, vojska je sodelovala v več kot 64.111 patruljah. Slovenska vojska vsak dan nameni v podporo policiji pri preprečevanju nezakonitih migracij zmogljivost v velikosti dveh pehotnih čet in posadko s helikopterjem Bell 206 za opazovanje obmejnega območja.

Slovenska vojska torej pri varovanju državne meje že sodeluje. Vojski in policiji je potrebno zaupati. Toda hkrati se je treba zavedati, da je vsak policist šolan za samostojno delo in odločanje, večina vojakov pa deluje na ukaz. Ukazu pa se ni mogoče zoperstavljati. Torej ne gre za to, da ne bi zaupali vojakom, problem je, ker ne zaupamo tistim, ki bi vojakom delili ukaze.

Dejstvo:

Od leta 2015 je Slovenska vojska 108.441-krat napotila svoje pripadnike v pomoč policiji na meji in sodelovala v 64.111 patruljah.

Povej svetu!

FacebookTwitterWhatsAppLinkedInViberEmail
Na spletni strani portala Nova24TV je bil 10. avgusta 2021 objavljen članek, ki o Milanu M. Cviklu, nekdanjemu članu Evropskega računskega sodišča in predsedniku Strokovnega sveta SD za finance, razvoj in kohezijo, razširja laži in zlonamerno manipulira z dejstvi. Skladno z znanimi metodami Nove24 avtor Luka Perš ne piše o vsebini – ad rem, temveč ob pomanjkanju argumentov ad personam, z blatenjem in objavljanjem nepreverjenih informacij in laži o Milanu M. Cviklu.
12. avgusta 2021/by Tadej Ekart
Tanja Fajon je do epidemije Covida-19 redno opravljala svoje delo v Evropskem parlamentu (EP) in bila v njem fizično prisotna, kar je preverljivo v ustreznih službah institucije. V času epidemije je Evropski parlament priporočal delo od doma, nekaj časa je bil celo zaprt.
26. julija 2021/by Tadej Ekart
V množici zavajajočih ali neresničnih informacij v odzivu Ministrstva za kulturo so tudi takšne, ki se neposredno navezujejo na delo SD v času, ko smo imeli odgovornost za vodenje kulturnega resorja.
18. marca 2021/by mf
Po spletu krožijo napačne informacije, da je dr. Jernej Pikalo kot minister za izobraževanje, znanost in šport Dnevnik Ane Frank umaknil iz učnega načrta za slovenski jezik. Ta informacija je neresnična, saj se je navedena sprememba zgodila v času, ko Pikalo ni bil minister, hkrati pa to tudi ni pristojnost ministra za izobraževanje, ampak predmetne in recenzentske skupine Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.
10. februarja 2021/by Miha Damiš
SD ni uzurpirala MDDSZ, ampak ga je vodila kot dober gospodar. Domnevni »okostnjaki« ne obstajajo, saj bi sicer že zdavnaj bili razkriti javnosti in se sedaj uporabljajo zgolj za dimno zaveso pred prihajajočo interpelacijo aktualnega ministra.
23. januarja 2021/by Tadej Ekart
Informacija, ki jo je objavil spletni portal Politikis, da naj bi predsednica Socialnih demokratov izvajala kakršnekoli pritiske poslanke in poslance SD glede podpore konstruktivni nezaupnici je izmišljena.
15. januarja 2021/by Tadej Ekart
Informacija, ki jo je objavil spletni portal skandal24.si, da naj bi se na rednem srečanju vodstev SD in ZSSS pogovarjali o organizaciji stavke, je izmišljena.
14. januarja 2021/by Miha Damiš
Član vladne Lahovnikove skupine dr. Igor Masten je na Twitterju kritiziral predloge KUL koalicije za to, da likvidnostna shema za pomoč podjetjem postane privlačna, operativna in učinkovita. Toda: če ponavljaš iste napake, ne pričakuj drugačnih rezultatov. Očitno niti v vladni posvetovalni skupini ne razumejo možnosti evropskega okvira pomoči in še manj primerov dobrih praks, s katerimi so druge evropske države podjetjem zagotovile dostopno pomoč. Nemčija je denimo izdala že za 50 milijard evrov garancij, v Sloveniji pa bi to primerjalno pomenilo preko 1,2 milijarde evrov novih posojil.
8. decembra 2020/by mf
SamoDejstva: Zgodba o ukradeni judovski vili
Janez Janša je najaktivnejši razširjevalec zgodbe o "ukradeni judovski vili", ki si naj bi jo na Levstikovi 15 v Ljubljani zase prisvojila SD. Kakšna je resnična zgodovina hiše, komu naj bi bila ukradena in zakaj je v lasti SD?
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Je SD res kriva za TEŠ 6?
Za projekt izgradnje 6. bloka Termoelektrarne Šoštanj že leta velja, da je glavni krivec za zgrešene odločitve SD in njegov "šaleški lobi". Toda, ko natančno pogledamo, kdo in kdaj je sprejemal ključne odločitve, podpisoval pogodbe in na koga kažejo kriminalistične preiskave, se začne izrisovati drugačna slika o odgovornosti za to največjo naložbo slovenske energetike.
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Je država za študije o dolgotrajno oskrbi res zapravila 74 mio?
Nova24TV je intenzivno razširjala laž, da je država za študije o dolgotrajni oskrbi porabila kar 74,5 milijona evrov. To naj bi bila ugotovitev revizije Računskega sodišča, ki je revidiralo aktivnosti države za vzpostavitev pomoči osebam, ki zaradi starosti, duševne bolezni ali invalidnosti potrebujejo pomoč. Pa je to res?
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Je Tanja Fajon ob migrantski krizi glasovala proti zapori notranjih meja v EU?
Evropski parlament nima pristojnosti pri vzpostavitvi mejnih zapor posameznih držav in ni o tem nikoli glasoval. Zgornja trditev je zato napačna, zavajajoča in močno vzeta iz konteksta. Kaže pa tudi na popolno nepoznavanje vloge in postopkov v evropskih institucijah.
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Ali Tanja Fajon res glasuje drugače, kot govori?
V javnosti se večkrat pojavlja tipičen primer zavajanja o glasovanjih Tanje Fajon: nekaj iz konteksta vzetih glasovanj o dopolnilih vmesnih poročil je zlepljenih v neko novo »resnico«, namenjeno manipulaciji.
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Resnica o hudem kriminalu v Slovenskih državnih gozdovih
Se v Slovenskih državnih gozdovih res dogajajo "huda kriminalna dejanja pod patronatom Dejana Židana", kot to piše v svojem članku portal V fokusu?
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Je aktivacija 37.a člena res potrebna za delovanje vojske na meji?
SDS in njeni »mediji« nas že več mesecev prepričujejo, da bosta zaradi invazije migrantov, ki so povrhu okuženi še z virusom, ogrožena nacionalna varnost in javno zdravje naših državljanov.
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Se je SD res financiral iz promocije slovenske hrane?
Nova24TV je že pred časom lansirala zgodbo o financiranju stranke SD preko nacionalne promocije slovenske hrane. Tako smo lahko v medijih SDS prebrali in slišali, da "insajderji trdijo, da gre za posel, prek katerega je Dejan Židan uredil nelegalno financiranje kampanje stranke SD." Pa je vse to res?
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Ali Tanja Fajon res podpira ilegalne migracije?
Ne, Tanja Fajon ne podpira nezakonitih migracij. Vedno pa je in bo zagovarjala skupen pristop evropskih držav do pojava nezakonitih migracij, saj je to edini način, da jih lahko nadziramo in zaustavljamo. Pri tem zagovarja dosledno spoštovanje človekovih pravic.
12. novembra 2020/by mf
Kot poslanka v evropskem parlamentu ima Tanja Fajon povsem enako plačo in enaka nadomestila kot vsi drugi evropski poslanci. Plača vsakega slovenskega poslanca v EP po odbitem davku v EU in plačilu razlike dohodnine v Sloveniji znaša 5700 evrov. Tanja Fajon nima prihodkov iz drugih virov.
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Je jamstvena shema nepotrebna ali neoperativna?
Minister za finance Andrej Šircelj pravi, da je nedelujoča jamstvena shema za podjetja zgolj "rezerva za zagotavljanje likvidnosti", saj je likvidnost gospodarstva dobra, banke pa podjetjem dajejo kredite. Zakaj je bilo potem v Nemčiji uveljavljenih za 16-krat več jamstev kot pri nas?
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Nova24TV ni medij, ampak propagandno orodje in orožje
SDS je vzpostavila medijsko mrežo, ki načrtno širi neresnice, blati, žali, diskreditira. Kot je videti pri njihovem zgledu na Madžarskem, je obvladovanje medijev ključni del za popolno prevlado v političnem prostoru.
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Smo Slovenci izgubili teran?
Teran je in ostaja samo slovensko vino in nobeno drugo vino se ne sme poimenovati ali tržiti kot teran. Zaščita porekla terana je last pridelovalcev terana s slovenskega Krasa, ki so se za zaščito odločili prav zato, da bi s tem preprečili nelojalno konkurenco iz Hrvaške Istre, kjer pridelujejo drugačno vino, po nižjih stroških.
12. novembra 2020/by mf
Zaradi laži, ki jih (ne da bi jih preverjali) že vrsto let širijo Nova24TV in Demokracija ter njuni sateliti, je Tanja Fajon vložila in tudi dobila tožbo na novinarskem častnem razsodišču, prav tako sta morala omenjena medija stranke SDS objaviti razsodbo in popravek svojih laži.
12. novembra 2020/by mf
Pridi z nami