Socialni demokrati

Proti lažem lahko zmaga le resnica.

Zato smo ustvarili projekt #SamoDejstva.

“Vsakdo ima pravico do svojega mnenja, toda ne do svojih dejstev.”

Daniel Patrick Moynihan

Ali Tanja Fajon res glasuje drugače, kot govori?

V javnosti se večkrat pojavljajo zavajanja o glasovanjih Tanje Fajon v Evropskem parlamentu. Nekaj iz konteksta vzetih glasovanj, običajno o dopolnilih vmesnih poročil, je zlepljenih v neko dokončno glasovanje, neko novo »resnico«, namenjeno manipulaciji. Širjenje takih laži je možno tudi zaradi dejstva, da je sistem glasovanja v Evropskem parlamentu sistem pogosto zapleten, zato ga ljudje slabo razumejo.

#samodejstva, 12. november 2020

Kot je razvidno iz priložene slike, ki kroži po družabnih omrežjih, naj bi Tanja Fajon pri glasovanjih izneverila svoj “socialni čut”. Glasovala naj bi proti vlogi nacionalnih parlamentov pri ratifikaciji sporazuma TISA, proti ukrepom zoper davčne oaze, proti prepovedi prodaje izdelkov iz gensko spremenjenih organizmov, proti pravici držav do reguliranja cen, proti postopkom zoper države, ki pomagajo pri davčnih utajah, proti prepovedi otroškega dela ter proti več amandmajem k trgovinskemu sporazumu TTIP, ki naj bi izboljšali pravice javnosti in potrošnikov

Dejansko je Tanja Fajon glasovala povsem drugače. Ob glasovanjih – o posameznih dopolnilih ali končnem poročilu – ima za svojo odločitev argumente, ki jih volivkam volivcem vedno pojasni in utemelji.

SamoDejstva

Zakaj in kako je Tanja Fajon res glasovala?

Akt Evropskega parlamentaResnica o lažni interpretaciji glasovanjaGlasovanje o končnem aktuVeč informacij
Reding Report: Resolucija EP glede priporočil Evropski komisiji v pogajanjih glede TISA sporazuma (A8-0009/2016). Pogajanja so leta 2016 zastala in so zamrznjena.Tanja Fajon je glasovala proti amandmaju 55, ki ga je vložila skupina ENF (Marine Le Pen), skrajno desna skupina. Elektronskega glasovanja ni bilo. Pogajanja so leta 2016 zastala in so zamrznjena.
ZAReding Report
(stran 81 – 82)
Gualtieri Report: Resolucija Evropskega parlamenta o dokončanju evropske ekonomske in monetarne unije (B8-1347/2015).Dopolnilo 30 je vložila skupina GUE. Skupina S&D skupina je glasovala proti, ker bi z drugačnim glasovanjem sicer ogrozili sprejem končne resolucije. Poleg tega to dopolnilo sploh ni bilo relevantno za resolucijo o EMU. Poslanci so ob končnem glasovanju resolucijo sprejeli z dvigom rok.ZAGualtieri Report
(dopolnilo 30: stran 31 – 32)
Messerschmidt Report: Resolucija EP o letnem poročilu o politiki konkurence EU (2014/2158(INI))Amandma 7 je vložila skupina GUE, dopolnilo se je nanašalo na mehanizem reševanja sporov v trgovinskih sporazumih in ne na konkurenčno politiko EU. Tanja Fajon se je pri glasovanju o tem amandmaju vzdržala, saj bi v nasprotnem primeru lahko bil ogrožen sprejem končne resolucije o konkurenčni politiki EU. Poslanka se je VZDRŽALA tudi na končnem glasovanju , saj resolucija ni dovolj celovito in ustrezno naslovila izzivov konkurenčne politike EU.VZDRŽANAMesserschmidt Report
(stran 120 – 121)
Libija: Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. januarja 2015 o razmerah v Libiji (RC-B8-0011/2015).Amandma 6 je vložila skupina GUE. Tanja Fajon je glasovala proti, saj je amandma ogrožal sprejem celotne resolucije. Prvotno besedilo je že poudarjalo, da do rešitev v Libiji ne more priti z vojaškim posredovanjem. Poslanci so ob končnem glasovanju resolucijo sprejeli z dvigom rok.ZAResolucija o Libiji
(dopolnilo 6: stran 20 – 21)
La Vie Report: Uredba EU o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 v zvezi z možnostjo držav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo uporabo gensko spremenjenih živil in krme (A8-0305/2015).
Evropski parlament je odločal o zavrnitvi celotne uredbe EU, saj bi državam članicam olajšala prodajo in uporabo gensko spremenjenih živil, zaradi tega je S&D skupina in Tanja Fajon glasovala tudi proti amandmaju 3. (podatek o elektronskem glasovanju na strani 246-247)ZALa Vie Report
(sprejeto besedilo)
La Vie Report
(stran 248 – 249)

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. januarja 2016 o pridružitvenih sporazumih/poglobljenih in celovitih območjih proste trgovine z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino (RC-B8-0068/2016).Amandma 14 je vložila skupina GUE. Poslanka se je pri glasovanju o amandmaju vzdržala, saj ni želela ogroziti sprejema končne resolucije o pridružitvenih sporazumih z Ukrajino, Gruzijo in Moldavijo. Dopolnilo v obravnavanem poročilu ni bilo relevantno. Je to resolucijo na koncu podprla, parlament je o njej glasoval z dvigom rok. Tanja Fajon sicer odločno nasprotuje otroškemu delu v vseh okoliščinah. Že leta 2010 in nato še večkrat je Tanja Fajon glasovala denimo za resolucijo, ki med drugim »poziva Komisijo, naj hitro vloži predlog uredbe o prepovedi uvoza blaga v EU, ki se proizvaja z uporabo sodobnih oblik suženjstva, prisilnega dela, zlasti posebno ranljivih skupin, s kršenjem temeljnih standardov človekovih pravic.«ZAResolucija
(dopolnilo 14: stran 8 – 9)
Lange Report: Priporočila Evropskega parlamenta Evropski komisiji glede pogajanj o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb (TTIP) – resolucija (A8-0175/2015).
Glede posameznih amandmajev 41, 72, 95, 113, ki so bili dvoumni, pravno nevzdržni ali vsebinsko nepopolni, je Tanja Fajon sledila stališču S&D skupine. Tanja Fajon je bila ves čas zelo kritična do pogajanj TTIP. Pri končnem glasovanju o resoluciji glede priporočil Komisiji se je VZDRŽALA, saj besedilo ni zadostilo pričakovanjem različnih vidikov pogajanj glede transparentnosti, mehanizma za reševanje sporov, ogrožanja okoljskih standardov in delavskih pravic ter zaščite potrošnikov. Pogajanja so nato zastala. Tanja Fajon je bila tudi ena redkih poslancev iz Slovenije, ki je zaradi podobnih razlogov glasovala PROTI trgovinskemu sporazumu CETA med EU in Kanado (besedilo resolucije).VZDRŽANALange Report
(Stran 163 – 164)

Povej svetu!

FacebookTwitterWhatsAppLinkedInViberEmail
Na spletni strani portala Nova24TV je bil 10. avgusta 2021 objavljen članek, ki o Milanu M. Cviklu, nekdanjemu članu Evropskega računskega sodišča in predsedniku Strokovnega sveta SD za finance, razvoj in kohezijo, razširja laži in zlonamerno manipulira z dejstvi. Skladno z znanimi metodami Nove24 avtor Luka Perš ne piše o vsebini – ad rem, temveč ob pomanjkanju argumentov ad personam, z blatenjem in objavljanjem nepreverjenih informacij in laži o Milanu M. Cviklu.
12. avgusta 2021/by Tadej Ekart
Tanja Fajon je do epidemije Covida-19 redno opravljala svoje delo v Evropskem parlamentu (EP) in bila v njem fizično prisotna, kar je preverljivo v ustreznih službah institucije. V času epidemije je Evropski parlament priporočal delo od doma, nekaj časa je bil celo zaprt.
26. julija 2021/by Tadej Ekart
V množici zavajajočih ali neresničnih informacij v odzivu Ministrstva za kulturo so tudi takšne, ki se neposredno navezujejo na delo SD v času, ko smo imeli odgovornost za vodenje kulturnega resorja.
18. marca 2021/by mf
Po spletu krožijo napačne informacije, da je dr. Jernej Pikalo kot minister za izobraževanje, znanost in šport Dnevnik Ane Frank umaknil iz učnega načrta za slovenski jezik. Ta informacija je neresnična, saj se je navedena sprememba zgodila v času, ko Pikalo ni bil minister, hkrati pa to tudi ni pristojnost ministra za izobraževanje, ampak predmetne in recenzentske skupine Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.
10. februarja 2021/by Miha Damiš
SD ni uzurpirala MDDSZ, ampak ga je vodila kot dober gospodar. Domnevni »okostnjaki« ne obstajajo, saj bi sicer že zdavnaj bili razkriti javnosti in se sedaj uporabljajo zgolj za dimno zaveso pred prihajajočo interpelacijo aktualnega ministra.
23. januarja 2021/by Tadej Ekart
Informacija, ki jo je objavil spletni portal Politikis, da naj bi predsednica Socialnih demokratov izvajala kakršnekoli pritiske poslanke in poslance SD glede podpore konstruktivni nezaupnici je izmišljena.
15. januarja 2021/by Tadej Ekart
Informacija, ki jo je objavil spletni portal skandal24.si, da naj bi se na rednem srečanju vodstev SD in ZSSS pogovarjali o organizaciji stavke, je izmišljena.
14. januarja 2021/by Miha Damiš
Član vladne Lahovnikove skupine dr. Igor Masten je na Twitterju kritiziral predloge KUL koalicije za to, da likvidnostna shema za pomoč podjetjem postane privlačna, operativna in učinkovita. Toda: če ponavljaš iste napake, ne pričakuj drugačnih rezultatov. Očitno niti v vladni posvetovalni skupini ne razumejo možnosti evropskega okvira pomoči in še manj primerov dobrih praks, s katerimi so druge evropske države podjetjem zagotovile dostopno pomoč. Nemčija je denimo izdala že za 50 milijard evrov garancij, v Sloveniji pa bi to primerjalno pomenilo preko 1,2 milijarde evrov novih posojil.
8. decembra 2020/by mf
SamoDejstva: Zgodba o ukradeni judovski vili
Janez Janša je najaktivnejši razširjevalec zgodbe o "ukradeni judovski vili", ki si naj bi jo na Levstikovi 15 v Ljubljani zase prisvojila SD. Kakšna je resnična zgodovina hiše, komu naj bi bila ukradena in zakaj je v lasti SD?
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Je SD res kriva za TEŠ 6?
Za projekt izgradnje 6. bloka Termoelektrarne Šoštanj že leta velja, da je glavni krivec za zgrešene odločitve SD in njegov "šaleški lobi". Toda, ko natančno pogledamo, kdo in kdaj je sprejemal ključne odločitve, podpisoval pogodbe in na koga kažejo kriminalistične preiskave, se začne izrisovati drugačna slika o odgovornosti za to največjo naložbo slovenske energetike.
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Je država za študije o dolgotrajno oskrbi res zapravila 74 mio?
Nova24TV je intenzivno razširjala laž, da je država za študije o dolgotrajni oskrbi porabila kar 74,5 milijona evrov. To naj bi bila ugotovitev revizije Računskega sodišča, ki je revidiralo aktivnosti države za vzpostavitev pomoči osebam, ki zaradi starosti, duševne bolezni ali invalidnosti potrebujejo pomoč. Pa je to res?
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Je Tanja Fajon ob migrantski krizi glasovala proti zapori notranjih meja v EU?
Evropski parlament nima pristojnosti pri vzpostavitvi mejnih zapor posameznih držav in ni o tem nikoli glasoval. Zgornja trditev je zato napačna, zavajajoča in močno vzeta iz konteksta. Kaže pa tudi na popolno nepoznavanje vloge in postopkov v evropskih institucijah.
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Ali Tanja Fajon res glasuje drugače, kot govori?
V javnosti se večkrat pojavlja tipičen primer zavajanja o glasovanjih Tanje Fajon: nekaj iz konteksta vzetih glasovanj o dopolnilih vmesnih poročil je zlepljenih v neko novo »resnico«, namenjeno manipulaciji.
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Resnica o hudem kriminalu v Slovenskih državnih gozdovih
Se v Slovenskih državnih gozdovih res dogajajo "huda kriminalna dejanja pod patronatom Dejana Židana", kot to piše v svojem članku portal V fokusu?
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Je aktivacija 37.a člena res potrebna za delovanje vojske na meji?
SDS in njeni »mediji« nas že več mesecev prepričujejo, da bosta zaradi invazije migrantov, ki so povrhu okuženi še z virusom, ogrožena nacionalna varnost in javno zdravje naših državljanov.
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Se je SD res financiral iz promocije slovenske hrane?
Nova24TV je že pred časom lansirala zgodbo o financiranju stranke SD preko nacionalne promocije slovenske hrane. Tako smo lahko v medijih SDS prebrali in slišali, da "insajderji trdijo, da gre za posel, prek katerega je Dejan Židan uredil nelegalno financiranje kampanje stranke SD." Pa je vse to res?
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Ali Tanja Fajon res podpira ilegalne migracije?
Ne, Tanja Fajon ne podpira nezakonitih migracij. Vedno pa je in bo zagovarjala skupen pristop evropskih držav do pojava nezakonitih migracij, saj je to edini način, da jih lahko nadziramo in zaustavljamo. Pri tem zagovarja dosledno spoštovanje človekovih pravic.
12. novembra 2020/by mf
Kot poslanka v evropskem parlamentu ima Tanja Fajon povsem enako plačo in enaka nadomestila kot vsi drugi evropski poslanci. Plača vsakega slovenskega poslanca v EP po odbitem davku v EU in plačilu razlike dohodnine v Sloveniji znaša 5700 evrov. Tanja Fajon nima prihodkov iz drugih virov.
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Je jamstvena shema nepotrebna ali neoperativna?
Minister za finance Andrej Šircelj pravi, da je nedelujoča jamstvena shema za podjetja zgolj "rezerva za zagotavljanje likvidnosti", saj je likvidnost gospodarstva dobra, banke pa podjetjem dajejo kredite. Zakaj je bilo potem v Nemčiji uveljavljenih za 16-krat več jamstev kot pri nas?
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Nova24TV ni medij, ampak propagandno orodje in orožje
SDS je vzpostavila medijsko mrežo, ki načrtno širi neresnice, blati, žali, diskreditira. Kot je videti pri njihovem zgledu na Madžarskem, je obvladovanje medijev ključni del za popolno prevlado v političnem prostoru.
12. novembra 2020/by mf
SamoDejstva: Smo Slovenci izgubili teran?
Teran je in ostaja samo slovensko vino in nobeno drugo vino se ne sme poimenovati ali tržiti kot teran. Zaščita porekla terana je last pridelovalcev terana s slovenskega Krasa, ki so se za zaščito odločili prav zato, da bi s tem preprečili nelojalno konkurenco iz Hrvaške Istre, kjer pridelujejo drugačno vino, po nižjih stroških.
12. novembra 2020/by mf
Zaradi laži, ki jih (ne da bi jih preverjali) že vrsto let širijo Nova24TV in Demokracija ter njuni sateliti, je Tanja Fajon vložila in tudi dobila tožbo na novinarskem častnem razsodišču, prav tako sta morala omenjena medija stranke SDS objaviti razsodbo in popravek svojih laži.
12. novembra 2020/by mf
Pridi z nami

Socialni demokrati

Proti lažem lahko zmaga le resnica.

Zato smo ustvarili projekt #SamoDejstva.

“Vsakdo ima pravico do svojega mnenja, toda ne do svojih dejstev.”

Daniel Patrick Moynihan